SALGSKOMPANiet

Vi er deres partner innen nysalg, om dere, som vi, verdsetter høy kvalitet og stolthet i salget. Vi ivaretar og styrker deres merkenavn ved å sikre større markedsandeler for deres bedrift.

Tjenester

Bedrifter setter gjerne ut deler eller hele salget til Salgskompaniet om de har behov for å styrke, effektivisere eller optimalisere salgsprosessen. Vi har lang erfaring innenfor de fleste privat og bedriftssalgsområdene, og brenner fortsatt sterkt for å optimalisere salgsprosessen. Ønsker dere flere kunder uten å etablere et eget salgsteam, kan vi hjelpe dere med dette.

Salgskompaniet kan hjelpe dere med å effektivisere og optimalisere alle fasene i et enkelt, såvel som kompleks salg. Her vil vi i en workshop, kartlegge nåsituasjonen i salgsapparatet, for å se hvor skoen trykker. Workshopen resulterer i konkrete områder som skal optimaliseres eller endres.


Salgskompaniet er din kompetanse på nysalg