SALGSKOMPANiet

Vi ønsker å være deres partner på prosess salg om dere, som vi, verdsetter høy kvalitet og stolthet i salget. Vi ivaretar og styrker deres merkenavn ved å sikre større markedsandeler for deres bedrift.

Tjenester

Bedrifter setter gjerne ut deler eller hele salget til Salgskompaniet om de har behov for å styrke, effektivisere eller optimalisere salgsprosessen. Vi har meget lang erfaring innenfor de fleste bedriftssalgsområdene, og brenner fortsatt sterkt for å optimalisere et salgskorps.

Salgskompaniet kan hjelpe dere med å effektivisere og optimalisere alle fasene i et enkelt, såvel som kompleks bedriftssalg. Her vil vi i en introduksjonsworkshop, kartlegge nåsituasjonen i salgsapparatet, for å se hvor “skoen” trykker. Workshopen resulterer i konkrete områder som skal optimaliseres eller endre 
 

Vi kan tilby spesialisert rekruttering og bemanning, innen salg og servicessektoren. Gjennom et bredt nettverk i bransjen, kan vi enkelt, raskt og rimelig finne de rette talentene til deres bedrift.

Salgskompaniet er din kompetanse på løsningssalg!

Referanser

”SALGSKOMPANIET AS ER DIN KOMPETANSE PÅ LØSNINGSSALG!”